Sociale kompetencer

At være i socialt samspil er en væsentlig forudsætning for følelsen af at høre til, og social samspil medfører mange forskellige følelser.

At være i socialt samspil er en væsentlig forudsætning for følelsen af, at høre til. Det, at være social, medfører mange forskellige følelser, som f.eks. glæde, vrede, lykke og ked af det. De følelser gennemlever barnet, når det er en del af større og mindre sammenhænge, og disse erfaringer er grundlag for dets videre sociale liv.

Derfor er det vigtigt at barnet kan

  • Sætte ord på sine tanker, oplevelser og følelser
  • Indgå i samspil med andre børn
  • Danne betydningsfuld relation
  • Indgå i leg (barnet har legekompetencer/legekoder)
  • At være en god kammerat