Sproglige kompetencer

Sproget er en vigtig del af legen og samspillet. Sproget har en stor betydning for udviklingen af forståelse af omverdenen og sine medmennesker.

Sprog er en vigtig faktor, når sammenspil mellem barn/barn og barn/voksen opstår. Sproget en vigtig del af legen og vores dagligdag, ligesom den har betydning for udviklingen af forståelse af sig selv i forhold til omverdenen, samt forståelsen af sine medmennesker.

  • At alle børn har et alderssvarende ordforråd, udtale og kendskab til skriftsprog
  • At alle børn kan sætte ord på deres tanker, meninger, oplevelser og følelser
  • At alle børnene kan genfortælle en lille oplevelse, historie eller fortælling