DGI, en aktiv hverdag

Tikøb Familiehus er DGI certificeret. Vi tilbyder børnene forskellige former for bevægelse i løbet af dagen.

For børnehaven har vi organiseret os sådan, at børnene bliver tilbudt bevægelsesrum på bestemte tider:

Om mandagen har vi hallen, som vi benytter 1,5 time.

Vores bevægelsesaktiviteter spænder over alt fra dans til sanglege til tempofyldte lege med bl.a. intervaltræning, kontaktlege og fangelege.

Vi skal re-certificeres en gang om året, hvor DGI kommer og ser om vi lever op til de krav, der skal til for at kunne kalde sig en DGI-institution. Skolen og daginstitutionen er tilmeldt et fælles forløb med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger for at blive DGI-certificeret.