Årshjul

Årshjulet danner grundlag for de temaer og aktiviteter, vi laver i løbet af et år.

Årshjulet planlægges efter de seks læreplanstemaer, årstider og traditioner.