Overgang til børnehave

Når barnet er 2,10 år begynder vi at forberede barnet og familien på skiftet fra vuggestue til børnehave.

Dette gøres via mundtlig information til forældrene omkring dato for skiftet, så i forældre kan støtte op om forløbet.

Da vi, i vores daglige pædagogiske arbejde, altid tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov, kan vi i særlige tilfælde aftale med forældrene at barnet bliver i vuggestuen. Det vil altid være de pædagogiske overvejelser for at modne barnet og gøre det parat til børnehaven, der er grundet til dette beslutning.

Barnet vil modtage et velkomst brev fra børnehaven og selve indkøringen vil personalet i vuggestuen stå for.

Det sker på følgende måde, at barnet med en voksen fra vuggestuen kommer på besøg på den stue i børnehaven, som barnet skal gå på om formiddagen. Her prøver de at være med til at spise formiddagsmad og deltage i aktiviteter, dernæst vil barnet være med til at spise frokost.

Ca. 14 dage efter er barnet blevet et børnehavebarn.