Børnehaven

Trygge små stuer med samme gennemgående personale.

Vores dagligdag

Plads til leg, bevægelse, kreativitet og nysgerrighed.

 
Sådan kan dit barns dagligdag i børnehaven se ud. 

Morgen
kl. 6.30 børnehaven åbner. 

kl. 6.30-8.00 vi servere morgen mad på Blæksprutte stuen.

kl. 8.00 åbner vi begge stuer.

kl. 7.00-9.00 små aktiviteter fx perler, tegne, spile, puslespil, fri leg, modtager børn. Vi vil gerne have at børnene er her 8.45, så de lige kan nå at falde til på stuen inden vi går i gang med dagen aktiviteter og 9-mad.

Gruppetid
kl. 9.00-9.45  holder vi morgensamling og børnene kan spise et stykke mad fra deres madpakke ("kl. 9-mad"). Vi gennemgår dagens struktur med billeder/piktogrammer og finder ud af hvilken ugedag, dato, måned, årstid vi har lige nu. Vi læser bøger, synger sange og bevæger os. 

kl. 9.45-11.30 går vi i gang med planlagte pædagogiske aktiviteter. Om mandagen har vi mulighed for at bruge hallen og om tirsdagen og torsdagen, deler vi børnene i alderens opdelt grupper, hvor vi igangsætter pædagogiske aktiviteter tilpasset gruppens alder og udviklingstrin. Onsdag og fredag igangsætter vi aktiviteter på kryds og tværs af stuerne, hvor det enkelte barn selv har mulighed for at vælge.

Frokost og legeplads 
kl. 11.30-12.15 spiser vi frokost fra egne madpakker på stuerne. Vi serverer mælk og vand. Til frokost læser vi højt for stuen og vi snakker om vejeret og påklædning vi skal have på, når vi skal ud og lege på legepladsen.

kl.12.15-12.45 går vi på wc og tager tøj tilpasset årstid på. De børn der bar brug for at sove bliver puttet på deres egen stue.

kl. 12.45-14.00 går vi på legepladsen. Vi er ude hverdag i alt slags vejr, så det er vigtigt at børnene har tøj med der passer til vejret og årstiden og ekstra skiftetøj på pladsen.

Eftermiddag 
kl. 14.00-14.30 går vi ind fra legeplads, tager tøj af, vasker hænder og gør os klar til eftermiddags samling og mad. 

kl.14.30-15.00 holder vi eftermiddags samling og spiser et let måltids mad og evt. rester fra madpakken. Herfra har vi fri leg i huset og børnene kan bevæge sig frit mellem stuerne. Som regel er der små aktiviteter som tegne, puslespil, modellervoks, klippe-klistre m.m.

kl. 15.45-16.00 oprydning på den ene stue og stuerne slås sammen. Vi samler de sidste børn fra vuggestuen og børnehaven sammen og hygger om dem. 

kl. 17.00 farvel og på gensyn (fredag kl.16.00).

Aktiviteter i børnehaven

Overgang til skole

Da de fleste af vores børn fortsætter på Tikøb skole, tillader det os et godt og nært samarbejde. Vi laver små projekter mellem vores før skole gruppe og 0. klasse, udover de obligatoriske besøgsdage.

Overleverings samtaler
I børnehaven laver vi den 5. årige sprogvurdering i løbet af efteråret inden skolestart og holder en samtale med forældrene ang. trivsel, sprog og skolestart.

I løbet af slut vinter/forår holder vi overleveringssamtaler med skolen. Vi arbejder ud fra et fælles dokument i Helsingør Kommune - "den gode overgang". Pædagogerne fra børnehaven laver en udtalelse på hvert barn og udfylder "den god overgang" skemaet. Dette skema udfylder forældrene også.

Derefter mødes forældre, en pædagog fra børnehaven, en pædagog fra SFO`en og 0. klasselederen til en samtale, hvor vi taler om det enkelte barns stærke og mindre stærke sidder, så vi hurtig kan danne et overblik over barnets ressourcer og dermed give det enkelte barn den bedste mulige start i SFO og på skolelivet.

De børn der ikke kommer fra Tikøb Familiehus, bliver også indbudt til en overleverings samtale og de får tilsendt de samme papirer, som forældrene og barnets pædagog skal udfylde inden samtalen.

Selve overgangen
Alle børn der begynder i skolen, inviteres til to besøgsdage inden den endelige start i SFO i maj måned.

Som regel er der et besøg i 0. kl. og et i SFO'en. Begge dage vil 0. klasselederen, en børnehave pædagog og en SFO pædagog deltage. Disse medarbejdere vil være barnets primære kontaktperson i hele opstarte fasen - både i SFO og skole. Gennem de første måneder vil der være et tæt sammenarbejde mellem den nuværende 0. klasse og den nye 0 klasse, hvor vi vil lave ting sammen på tværs.

Vores overordnet mål vil være at børene vil lære hinanden godt at kende og få en så blid en overgang mellem børnehave, SFO og skole, som muligt. Da vi også får børn udefra vil vi målrettet arbejde med gruppens sociale kompetencer. 

Praktisk infoKontakt os

Præstegårdsvej 19a
3080 Tikøb

 

Telefon
Vuggestuen: 49 28 11 78
Børnehave: 49 28 11 80

 

Åbningstider
Mandag-torsdag fra kl. 06.30-17.00
Fredag fra kl. 06.30-16.00

 

Lederen
Telefon: 25 31 11 79
Mail: abr38@helsingor.dk