Indkøring i vuggestuen

I barnets indkøringsperiode er det vigtigt for os, at I som forældre er trykke og har tillid til os, derfor vægter vi den daglige kommunikation meget højt

Det, at I forældrene har tillid til os og er trykke når I afleverer barnet, kan barnet aflæse og fornemme, og det kan have en stor betydning for barnets tryghed og trivsel.

Vi anbefaler en indkøring på 1-2 ugers varighed. På det første møde laves en plan over barnets indkøring.

Det første møde

Til den første møde afsætter vi altid én person, som regel barnets kontakt pædagog, og god tid. Her kan forældrene være nysgerrige og stille spørgsmål om vores praksis, og pædagogerne kan være nysgerrige på barnets vaner og daglige rytme, sådan at pædagogen kan danne et billede og gøre sig nogle overvejelser i forhold til barnets indkøring og modtagelse.

Vi vil også drøfte vores forventningerne til hinanden (institution-forældrene/ forældrene-institution).

Skemaer og huskeliste

I bedes udfylde skemaerne "Den god overgang fra hjem til institution" og "Hvad kan jeg lide?", så personalet har skrevne informationer om barnet allerede første dag.
Begge skema sendes med i velkomstbrevet.

Til den første møde vil I modtage en huskeliste med, hvad jeres børn skal have første dag i vuggestuen.

Skriv dit barn op

Vi anbefaler altid, at forældrene kommer og besøger os inden de skriver deres børn op til Tikøb Familiehus.

Når du har indskrevet dit barn får du/dit barn et velkomstbrev med lidt information og opfordring til at kontakte os.

Skriv dit barn op
Den første tid i billeder
Den første tid i billeder

I den første tid vil I modtage sms'er med billeder fra barnets dagligdag.