Hygiejne og sygdom

God hygiejne forebygger sygdomstilfælde blandt alle der færdes i institutionen. Derfor har vi et stort fokus på hygiejne i hverdagen.

Vi lærer børnene at vaske rigtigt hænder og sørger for at de mindst får dem vasket inden et måltid. Samtidig lærer og opfordrer vi børnene til at vaske hænder efter toiletbesøg. Vi spritter jævnligt borde, dørhåndtag og toiletter af. Vi lufter ud på stuerne.

Vi har også sprit hængene ved hoveddørene, som vi opfordre jer til at bruge, når I går ind, og når I forlader institutionen igen.

Information om sygdomstilfælde

Vi opfordrer til at I som forældre fortæller os, når jeres barn er sygt og hvad det er, så vi evt. kan gøre andre forældre opmærksomme på smittefarer. Det gør vi med ophæng af sedler på vores indgangsdør.

Sundhedsstyrelsens vejledning

Sygdom hos børn er belastende for både børn og forældre, og der kan opstå tvivlstilfælde og mange spørgsmål.

Du kan hente information og vejledning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.