1. skoledag

Ny børnehaveklasse. Silas og Atija ringer "skoleåret ind".

Vi mødes kl. 8 i klasserne, hvor klasselærerne byder eleverne velkommen, og alle hilser på hinanden efter en lang sommer.

Bagefter ringer matrikellederen og en elev skoleåret ind, på skolens gamle klokke.