Forældresamarbejde

Vores samarbejde skal være aktivt. Dialogen åben og konstruktiv og altid med elevens trivsel og læring i centrum. Det vi gør sammen – gør vi bedst.

På vores skole er forældrene den vigtigste samarbejdspartner i forhold til vores kærne opgave – elevernes læring og trivsel. Derfor er det vigtigt for os at skabe en åben, anerkendende og tillidsfuld samarbejde imellem skolen og forældrene.

For at vi kan lykkedes med det, er det vigtigt at forældrene og skole kender hinandens forventninger. Klare og tydelige forventninger er med til at skabe tryghed og viden, så vi sammen kan fastholde fokus på et godt læringsmiljø og udvikle vores skole.

Det er i fællesskab og medansvar, at vi skal løfte denne vigtige opgave.

Dette samarbejde styrkes i hverdagen, ved møder og samtaler.

Information om valg til skolebestyrelsen

Kære forældre på Tikøb matrikel (dagtilbud og skole)

I løbet af foråret er der valg til fælles forældrebestyrelse. På Tikøb dagtilbud og skole er fælles Forældrebestyrelsen sammensat af 7 valgte forældre, 2 valgte medarbejder fra skole og 2 valgte medarbejdere fra dagtilbud og klubben. Forældrene er valgt for en fireårig periode.

Der skal vælges tre ny forældre repræsentanter.

Den nuværende fælles forældre bestyrelse inviterer derfor til valgmøde mandag d.20.april kl. 18.00-19.00. Mødet afholdes i skolens kantine.

Processen for valg til skolebestyrelse er:

Seneste 1.april – valglisterne fremlægges til gennemsyn på skolens kontor

Her vil forældrene kunne tjekke at man står på listen

Valgmøde afholdes den 20.4.

Seneste den 16.5. opstilling af kandidater

Fra 25.5.- 10.6. eventuel valg i tilfælde af flere lister

Slut juni konstituerende møde i den ny fælles forældrebestyrelse

 

På Helsingør Kommunes hjemmeside kan I også finde information om skolebestyrelses valget og arbejdet i skolebestyrelsen:

helsingor.dk/borger/skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/skolebestyrelsen/

På vegne af den nuværende skolebestyrelse

Atija Brackovic

Matrikelleder

Tikøb Dagtilbud og Skole