Forventninger

Vi forventer at alle passer rigtig godt på vores skole og hinanden. Både børn og voksne skal behandler hinanden anerkendende og med respekt.

 
 • Vi møder jer åbent og imødekommende
 • Vi arbejder fagligt og professionelt
 • Vi er lyttende, anerkendende og tydelige i vores kommunikation
 • Vi er rollemodeller for jer
 • Vi tilrettelægger engagerende og afvekslende undervisningsforløb
 • Vi sikrer faglige udfordringer til alle
 • Vi sørger for et godt og trygt miljø i klassen baseret på ligeværd
 • Vi går aktivt ind i løsning af problemerne i tilfælde af mobning
 • Vi orienterer jer løbende, om hvad der sker i klassen både fagligt og socialt
 • Vi giver jer hurtigt besked i tilfælde af problemer vedr. det enkelte barn
 • Vi skaber en anerkendende relation mellem elev og lærer