Trivsel og mobning

Trivselsregler og mobbe-handleplan, skal sikre en god hverdag for alle.

Som forældre har du selv den bedste føling med dit barns trivsel i hverdagen. Kontakt altid dit barns kontaktpædagog eller klasselærer, hvis du oplever mistrivsel og/eller mobberi i dagtilbud eller skole.

På vores matrikel er der plads til alle børn

Derfor:

  • Taler vi pænt til hinanden
  • Lytter vi, når andre taler
  • Respekterer vi, at vi er forskellige
  • Siger vi ”Ja” med glæde til samvær og leg

Trivselsreglerne skal følges op af aktiviteter i løbet af skoleåret, hvor trivsel er i fokus.