Værdier

Til at hjælpe os med at holde retningen i dagligdagen, arbejder vi ud fra 4 grundværdier, som definerer den måde vi arbejder på og opnår vores resultat.

For at nå vores vision har vi aftalt en række adfærdsformer i vores arbejdsliv. Vi kalder dem for vores grundværdier:

  • Tydelighed
  • Relationer
  • Nysgerrighed
  • Glæde

(T)ydelighed, (R)elationer, n(Y)sgerrighed og (G)læde = TRYG