Børneliv

De fysiske rammer

Klubben er et tilbud til børn fra 3. kl. og frem til de bliver 14 år.

Vi bor i "Hangaren" under 0. og 1.klasserne, hvor de nye lokaliteter er indrettet som actionrum med gummigulv og rå vægge. Vi har store døre der om sommeren bliver åbnet så man kan køre både inde og ude på sit løbehjul, skateboard e.l.

Vi har computere og et hyggehjørne med sofaer i den ene ende, og i den anden ende er der wii, smartboard, playstation og et kreativt hjørne. Vi har også musikinstrumenter som står på vores depot, men altid må komme ud i det store rum. Vores hus summer altid af liv og glæde.

Ovenpå ligger vores køkken, hvor der forberedes eftermiddagsmaden, som serveres ca. kl. 14.45. Ofte er maden lander årstidens frugt og grønt, pasta og groft brød. Derefter bruges køkkenet til hygge med the eller spille nogle af vores spil.

 

Pædagogikken i Tikøb Klub

Pædagogisk lægger vi stor vægt på de sociale kompetencer, hvor sprog og valg af indslag på smartboardet har stor vægt.

Vores ture er tit i nærområdet. Det kan være vi tager en bytur, hvor børnene selv kan gå rundt og shoppe. Det kan være en tur i svømmehallen, biografen, Multiparken osv. Vores pædagogiske begrundelse for disse ture er igen relationerne. Børnene skal samarbejde om mange ting. Hvornår går bussen? Hvad skal vi være opmærksomme på når vi er ude? Børnene bestemmer mange ting selv, vi sætter bare rammerne.

 

3. klassernes start i klubben

Når man starter i klub i 3. klasse, er der i starten visse ture man ikke kan komme med på. Det er vigtigt for os som personale, først at lære disse børn at kende, og børnene skal lære vores hus at kende og vores få regler før vi slipper dem løs. Der bliver hvert år i april, et forældremøde for de kommende 3. klasser så vi i fællesskab kan snakke om starten i klubben, vi inviterer også børnene med denne dag, da de nu skal lave aftaler for hvad de må, med deres forældre. 

 

Dagligdagen i Tikøb Klub

Klubben har ikke en fast daglig struktur, da børnene må komme og gå som de vil, dog er der altid voksne tilstede til at snakke, trøste, spille osv.

 

Relationer mellem børnene

At arbejde med disse store børn er et stort relationsarbejde. Vi hygger i klubben. Vi skaber venskaber. Vi griner, skændes og græder. Det er pga. relationer barnet udvikler sin identitet, sin evne til socialitet og empati samt sine handlingsmønstre. Børnene skaber selv relationer og vi støtter dem i disse og baner vejen for at skabe flere. Vi vil gerne være med til at skabe en kvalitativ god og respektfuld relation alle børn imellem.

 

Morgenmad og eftermiddagsmad

Klubbørnene er altid velkomne i børnehaven til morgenmad fra kl. 6.30-7.00 eller i SFO'en fra kl. 7.00-7.45, hvor der er nybagte boller, cornflakes, havregryn, mælk, the osv.

Vi serverer altid et let måltid omkring kl. 14.45. Det er den samme menu hver uge, som følger årstiden. Fx er der koldskål om sommeren, og rugbrød med varm leverpostej om vinteren. Vi serverer rugbrød, knækbrød, frugt, pastasalat og meget andet. 

 

Aktiviteter i Tikøb Klub

I klubben bevæger børn sig meget. Dette styrker motorik, koncentrationsevne og relationer. Personalet arbejder for at styrke den aktive hverdag i klubben.

Vores hus (Hangaren) er bygget til, at man kan udfolde sig med mange udendørs redskaber såsom rulleskøjter, skateboard og løbehjul. Disse redskaber findes i klubben, men det er også tilladt at medbringe disse redskaber hjemmefra.

 

Brug af hal og udendørsbaner

Derudover har vi hallen overfor os, som vi deler med skolen, TIF, børnehaven og SFO'en, så det er på bestemte tidspunkter vi har denne. Endvidere har vi banen, nede ved SFO'en hvor vi kan spille fodbold, rundbold, lege sneboldkamp, vandkamp osv. Vi har også skoven tæt på, dog kommer denne mest i brug ved klubaftner.

 

Spil

I klubben er der tilbud til forskellige spillekonsoller. Der er ikke nogen fast plan på hvor længe man må spille, da vi gerne vil have at børnene skal kunne finde ud af dette selv imellem hinanden. De er gode til at forhandle om deres spilletider, og de voksne er tit klar over om det er de samme der sidder hele dagen, hvortil vi appellerer til en lille lufter i skolegården eller på banen.

 

Kreative aktiviteter

Vi har mulighed for at bruge SFO'ens træværksted. Fx når den gamle radio eller Playstation ikke virker mere, og vi skiller den ad for at se om vi selv kan lave det igen. Vi er meget kreative på børnenes niveau. Børnene har evnen til at skabe, og dette skaber udvikling. Vi mener, at kreativiteten både kan komme til udtryk i produkter men bestemt også i selve processen.   

Der er masser plads til at kreative fantasier. Ideer kommer på tegnebrættet når der males, klippes, klistres, sys med mere - I klubben findes mange materialer som børnene gerne må tage selv. Vi har også de lidt dyrere materialer på vores depot, som gerne må bruges, men her skal børnene først fortælle deres ideer før de kommer i brug. Vi producerer også våben til Warhammer, til stor glæde for drenge og piger.

 

Klubaftener og betaling med klippekort

Der afholdes med jævne mellemrum klubaftener med forskellige aktiviteter. 

Det koster noget at deltage til klubaften, da der er varm mad, og vi tit er på ture. Derfor skal alle børn have sig et klippekort. Man betaler selv, hvad man vil betale ind på det. Dog kan prisen på klubaften variere, da det afhænger af hvad aktiviteten er. Derfor skriver vi altid på facebook, hvad prisen vil være for den efterfølgende klubaften. Husk, at indbetale dette til en voksen.

Der kan forekomme aflysninger af klubaftner pga. kursus, dette bliver selvfølgelig meldt ud i god tid. Der er IKKE klubaftner i skoleferierne.