Klub

Fysiske rammer

Klubben er et tilbud til børn fra 3. kl. og frem til de bliver 14 år.

Vi bor i "Hangaren" under 0. og 1.klasserne, hvor de nye lokaliteter er indrettet som actionrum med gummigulv og rå vægge. Vi har store døre der om sommeren bliver åbnet så man kan køre både inde og ude på sit løbehjul, skateboard e.l.

Vi har computere og et hyggehjørne med sofaer i den ene ende, og i den anden ende er der wii, smartboard, playstation og et kreativt hjørne. Vi har også musikinstrumenter som står på vores depot, men altid må komme ud i det store rum. Vores hus summer altid af liv og glæde.

Ovenpå ligger vores køkken, hvor vi ca. kl. 14.45 samles omkring eftermiddagsmaden, som ofte lander på årstidens frugt og grønt, pasta og groft brød. Derefter bruges køkkenet til hygge med the eller spille nogle af vores spil.

Pædagogik

Pædagogisk lægger vi stor vægt på de sociale kompetencer, hvor sprog og valg af indslag på smartboardet har stor vægt.

Klubaften er noget vi afholder hver tirsdag til kl 19, denne dag er vi hjemme og da vi er DGI institution er denne dag forebeholdt bevægelse. Vi har også klubaften onsdag til kl. 20. Denne dag er oftest forebeholdt ture ud af huset, men vi kan også være hjemme. For at deltage til klubaften skal man melde sig på hos en voksen senest om dagen før. Hvis man skal med på udflugt koster dette 6 kr for transport og skal man spise med koster dette 10 kr. Pengene skal også betales senest onsdag kl. 11.30. Turene bliver annonceret senest om tirsdagen, også på Nembørn og på vores facebook side, søg efter Tikøb Klub.

Vores ture er tit i nærområdet. Det kan være vi tager en bytur, hvor børnene selv kan gå rundt og shoppe. Det kan være en tur i svømmehallen, biografen, Multiparken osv. Vores pædagogiske begrundelse for disse ture er igen relationerne. Børnene skal samarbejde om mange ting. Hvornår går bussen? Hvad skal vi være opmærksomme på når vi er ude? Børnene bestemmer mange ting selv, vi sætter bare rammerne.

Når man starter i klub i 3. klasse er der i starten visse ture man ikke kan komme med på. Det er vigtigt for os som personale, først at lære disse børn at kende, og børnene skal lære vores hus at kende og vores få regler før vi slipper dem løs. Der bliver hvert år i April, et forældremøde for de kommende 3. klasser så vi i fællesskab kan snakke om starten i klubben, vi inviterer også børnene med denne dag, da de nu skal lave aftaler for hvad de må, med deres forældre. 

Vi holder ca. 2 fester om året som dog slutter ca. kl. 22.

Der kan forekomme aflysninger af klubaftner pga. kursus, dette bliver selvfølgelig meldt ud i god tid. Der er IKKE klubaftner i skoleferierne.

Klubpersonalet følger et pædagogisk redskab, der kaldes for en SMTTE-Model. Dette bruges til at beskrive ting der bliver lavet i klubben, eller skal laves, og til sidst evaluerer personalet på denne beskrivelse, for at blive klogere på vores pædagogiske praksis.

Klubbens dagligdag

Klubbørnene er altid velkomne i børnehaven til morgenmad fra 6.30 - 8.00, hvor der er nybagte boller, cornflakes, havregryn, mælk, the osv.

Hvis klubbørnene møder senere end kl. 8.00 må de rigtig gerne blive og hygge videre i børnehaven, da klubben/hangaren først åbner hver dag kl. 14.

Klubben har ikke en fast daglig struktur, da dette er et sted hvor børnene må komme og gå som de vil, dog er der altid voksne tilstede til at snakke, trøste, spille osv. At arbejde med disse store børn er et stort relationsarbejde. Vi hygger i klubben. Vi skaber venskaber. Vi griner, skændes og græder. Det er pga. relationer barnet udvikler sin identitet, sin evne til socialitet og empati samt sine handlingsmønstre. Børnene skaber selv relationer og vi støtter dem i disse og gener vejen for at skabe flere. Vi vil gerne være med til at skabe en kvalitativ god og respektfuld relation alle børn imellem.

Vi serverer altid et let måltid omkring kl. 14.45. Det er den samme menu hver uge, som følger årstiden. Fx er der koldskål om sommeren og rugbrød med varm leverpostej om vinteren. Vi serverer rugbrød, knækbrød, frugt, pastasalat og meget andet. 

Klubbens kostpolitik

Aktiviteter

Vi har de dejligste muligheder for bevægelse. Bevægelse styrker de kognitive processer, som forudsætter læring.

Bevægelse styrker både motorikken, koncentrationsevnen og det styrker relationer. Børnene i klubben bevæger sig dagligt rigtig meget og dette støtter vi dem i. Vores hus (hangaren) er bygget til at man kan udfolde sig med vores mange udendørs redskaber såsom rulleskøjter, skateboard og løbehjul. Det er tilladt at medbringe dette hjemmefra også. Derudover har vi hallen overfor os, som vi deler med skolen, TIF, børnehaven og SFO´en, så det er på bestemte tidspunkter vi har denne. Endvidere har vi banen, nede ved SFO´en hvor vi kan spille fodbold, rundbold, sneboldkamp, vandkamp osv. Vi har også skoven tæt på os, dog kommer denne mest i brug til vores klubaftner.

I klubben er der tilbud til forskellige spillekonsoler. Der er ikke nogen fast plan på hvor længe man må spille, da vi gerne vil have at børnene skal kunne finde ud af dette selv imellem hinanden. De er gode til at forhandle om deres spilletider, og de voksne er tit klar over om det er de samme der sidder hele dagen, hvortil vi appellerer til en lille lufter i skolegården eller på banen.

Der er endvidere masser plads til at kreative fantasier og ideer kan blive udviklet, i form af maling, klip, klistre, sy m.m, da vi har rigtig mange materialer som børnene gerne må tage. Vi har også de lidt dyrere materialer på vores depot, som gerne må bruges, men her skal børnene først fortælle deres ideer før de kommer i brug. Vi producerer også warhammervåben, til stor glæde for drengene, men også en del piger. Vi har mulighed for at bruge SFO´ens træværksted, og til tider skiller vi vores gamle radioer, playstations eller andet, når det ikke virker, for at se om vi selv kan lave det igen. Vi er meget kreative på børnenes niveau. Børnene har evnen til at skabe, og dette skaber udvikling. Vi mener, at kreativiteten både kan komme til udtryk i produkter men bestemt også i selve processen.   

Vi holder ca. 4 fester om året, som tit er baseret på traditioner. Fx fastelavnsfest, julefest osv.

Sådan informerer vi

Vi dokumenterer vores pædagogiske arbejde på Nembørn og facebook. Her tilstræber vi os på at gøre det med vores billeder. Vi sender ud hver uge hvad der skal ske til vores klubaftner både på Nembørn og facebook, og vi sender invitationer og opfordringer ud, når der er disse. Vi benytter os også af skoleintra, når vi inviterer til arrangementer, her ligger vi ikke billeder ud.

I klubben/hangaren hænger vi billeder op og beskrivelser af hvad vi laver baseret på læreplanerne.

Kostpolitik

Vi følger Helsingørs kommunes anbefalinger angående kost.

Der bliver ikke serveret sukker til morgenmaden i børnehaven og vi opfordrer forældrene til en sund og varieret madpakke til deres børn, uden slik, kage og andre sukkerholdige madvarer.

I klubben er der ikke restriktioner på om børnene går på tanken eller i Brugsen og køber chips og slik. Dette er et forældreansvar, som skal aftales hjemmefra om hvad børnenes penge skal bruges til.  Klubbens åbningstider

Mandag: Kl. 13.40-17.00
Tirsdag: Kl. 13.40-19.00
Onsdag: Kl. 13.40-20.00
Torsdag: Kl. 13.40-17.00
Fredag: Kl. 13.40-16.00

Kontakt os

Præstegårdsvej 19A
3080, Tikøb

 

Telefon
SFO: 49 28 11 81
Klub: 49 28 11 79

 

Lederen
Telefon: 25 31 11 79
Mail: abr38@helsingor.dk