Integreret dagtilbud og skole i Tikøb

Vi har integreret dagtilbud og skole i Tikøb for børn i alderen 0-14 år.

I missionen er der indbygget, at vi arbejder for trygge overgange i børnenes liv og at der fortsat er et velfungerende dagtilbud og en attraktiv skole for lokalsamfundet i og omkring Tikøb.

Læring i bevægelse

Vores vision har to sider.

Vi vil udvikle læringsformer, der sætter vores børn i stand til at møde fremtidens krav i uddannelse og job og arbejder aktivt for at bevægelse indgår som en væsentlig og motiverende del af vores læringsmiljøer.

At bringe børn så langt som muligt med fagligt kompetent og engageret personale

Vi stiller krav til os selv og arbejder målrettet på at vores personale er faguddannet indenfor det pædagogiske eller lærerfaglige område og udvikler sig løbende.

Som et sammenhængende dagtilbud og skole ønsker vi at blive vurderet på det faglige niveau, og på engagementet og trivslen hos børn og personale. DGI certificeringen er vores pejlemærke for kvaliteten i bevægelse.