Vision, børne- og læringssyn

Tikøb Matrikel ønsker at være et af Nordsjællands mest kreative, lærerige og udviklende læringsmiljø med udgangspunkt i det enkelte barns handle-, deltagelses-, udviklings- og lærings muligheder i fællesskabet.

 

 • Derfor vil vi altid have et barneperspektiv, hvor vi ser rundt om barnet, fra barnet og på barnet i de fællesskaber, barnet er en del af.
 • Derfor vil læringsmiljøerne afspejle vores forståelse af læring og udvikling.
 • Derfor vil vores børn møde verden med motivation og gåpåmod. De har lyst, mod og evne til at møde fremtiden.
 • Derfor ligger vi vægt på at skabe samarbejde på kryds og tværs, hvor de professionelle beriger, inspirerer og lærer af hinanden, så vi højner kvaliteten i vores arbejde.
 • Derfor indgår vi i dialog med børnene som ligeværdige individer.
 • Derfor er forældrene vores vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.
 • Vi ved, at alle børn er enestående, alle børn kan og gør deres bedste. Vi motiverer det enkelte barn til at ville mere, kæmpe mere og kunne mere. Derfor møder vi alle børn med nysgerrighed, tydelighed og venlighed.
 • Alle børn er noget værd i sig selv og udvikler sig igennem gennem tilpas forstyrrelse. Vi ved man lærer med alle sanser. Derfor arbejder vi med kreative attraktive læringsmiljøer på stuen, i klassen, i naturen, på legepladsen, i nærmiljøet og i virkeligheden.
 • Det er de voksnes ansvar at forstå det enkelte barns udgangspunkt og skabe motivation for udvikling og læring.
 • For os er det vigtigt at læring er i bevægelse individuelt og i fælleskabet - både personligt og socialt.
 • Glade børn er børn i trivsel.

På Tikøb matrikel er vi inspireret af og arbejder ud fra den pædagogiske og metodiske løsningsfokuserede tilgang, LØFT, som er udviklet af Steve de Shazer og Insoo Kim Berg (Løsningsfokuserede Samtaler” (2006). Hans Reitzel). En tilgang vi indarbejder i vores daglige pædagogiskepraksis i mødet med børn, forældre og hinanden.

LØFT’s hovedprincipper:

 • Er der noget der fungerer, så gør mere af det.
 • Hvis noget ikke fungerer, så gør noget andet.
 • Der er større sandsynlighed for at lykkes med at forstærke det, der virker, frem for at standse en uønsket adfærd.

Tilgangens hovedpointe er, at et problem bedst løses sig ved at fokusere på en løsning frem for at fokusere på selve problemet! Når vi arbejder ud fra LØFT tilgangen griber vi barnets udfordringer/problemer an ved at have fokus på dén ønsket fremtid og på hvad der allerede fungerer, fordi ved ethvert problem, konflikt eller dårlig situation, vil der altid være sider der fungerer. De sider bruges i løsningen af problemet. I LØFT placeres problemet ikke hos andre, alle er medansvarlige. Vi som professionelle inkluderer os selv altid i problemløsningen, som bliver basseret på et respektfuldt samarbejde mellem fx ledelse, lærere, pædagoger, forældre og barnet/eleven. Vores fokus er at finde barnets resurser, muligheder, ønsker og mål, så vi sammen kan finde tiltag, der kan løse udfordringen/problemet. Ved at fokusere på den enkeltes håb og drømme for fremtiden, kan vi motivere den enkelte til at gøre noget aktivt ved situationen.

Det er ikke barnet/eleven, der er problemet – det er problemet, der er problemet!

Følgende antagelser ligger til grund for Tikøb dagtilbud og skoles børnesyn, inspiration er hentet i den metodiske løsningsfokuserede tilgang LØFT

 • At fællesskaber i skoler og daginstitutioner sætter betingelserne for elevers handlemuligheder og trivsel – ikke omvendt.
 • At alle gerne vil passe ind og derfor gør de, hvad de kan for at løse de udfordringer, de stilles overfor.
 • At ingen, hverken barnet, forældre eller professionelle, gør alting forkert hele tiden.
 • At motivation er nøglen til al udvikling – og det er en professionel opgave at binde en løkke mellem barnets ønsker og den ønskede forandring.
 • At forældre vil deres børn det bedste.
 • Pædagoger og lærere kan/og gør en forskel, særligt for børn som har det svært.
 • At man skal behandle børn forskelligt for at give dem lige deltagelsesmuligheder.
 • At der ofte findes dybere årsager til problemer, men at årsagen ikke er en hindring for at arbejde med at give børn, professionelle eller forældre nye og bedre handlemuligheder.