For at nå vores vision har vi aftalt en række adfærdsformer i vores arbejdsliv. Vi kalder dem for vores grundværdier:

 • Tydelighed
 • Relationer
 • Nysgerrighed
 • Glæde

(T)ydelighed, (R)elationer, n(Y)sgerrighed og (G)læde = TRYG.

Alle har brug for tydelighed og tydelighed er med til at skabe klar struktur, forventning og retning.

 • Vi er tydelige i vores handlinger og som rollemodeller. Tydelige voksne skaber tydelig struktur, rammer og mål for læringsmiljøer og dermed for det enkeltes barn læring
 • Vi er tydelige i de krav vi stiller til hinanden, til børn og til forældre

Vi har unikke fællesskaber og sammenhold fra vugge til 6. klasse, der er med til at skabe betydningsfulde relationer.

 • Vi skaber stærke og sunde relationer mellem børn, voksne og lokalsamfund
 • Vi er nærværende og omsorgsfulde, så barnet knytter sig til voksne og opbygger tillid. Tillid skaber mulighed for at danne sociale relationer og venskaber med andre, som giver et sundt selvværd
 • Læring sker i høj grad i samspil med andre mennesker
 • Ved at være nysgerrige og åbne for indtryk, skaber vi tryghed og forståelse for en omverden i forandring
 • Nysgerrighed og kreativitet er vigtige ingredienser for at lære barnet at udforske dets omverden

Glæde børn og voksne, er børn og voksne i trivsel.

 • Glæde ved at lave noget sjovt og inspirerende øger motivation til læring og arbejdsglæde hos børn og voksne
 • Glæde børn som har opbygget tillid til sig selv og sin omverden, og som har nogle betydningsfylde relationer/venskaber er også dem der trives