Temauger

Skolen afholder temauger tre gange om året.

Fælles kommunal temauge (uge 4)
Temauge der afholdes på alle skoler i hele Helsingør Kommune. I 2017 var temaet "Sundhed". Her arbejdes med de samme lærere om temaet i en uge.

Markedsdagsuge (uge 20)
Hele denne uge arbejdes med de ting, der skal sælge på markedsdagen. Om fredagen, åbnes boderne på markedet for hele byen. På markedsdagen har vi fx besøg af Kurts Økokød og andre lokale virksomheder, der har lyst til at deltage.

Naturfestivalsuge (uge 46), som resten af Danmark,