”leg på stregen” – bogstaver og tal tabel i skolegården