Skakdagen

Skakdagen forløber med forskellige typer af skak og eleverne blandes store og små.