Kort om skolen

Som Helsingør Kommunes eneste landsbyskole mener vi, at vi har de bedste betingelser for at indfri vores mission:

At skabe et forpligtende fællesskab i harmoni, hvor alle børn fra 0-14 år er trygge imens de lærer og udvikles.

Det betyder, at vores børn skal opleve en tryg hverdag alt i mens de lærer, at lære og være. Vi arbejder på at blive DGI-certificeret gennem en række kurser sammen med personale fra dagtilbud, SFO og Klub.

Film om Tikøb Skole 100 år - En skoledag som dengang

Tikøb Skole blev opført som rytterskole i 1722 af Kong Frederik den 4., og er siden blevet om- og tilbygget mange gange, sidst i 1976. I dag fremstår Tikøb Skole som en af de mest velholdte skoler i Helsingør Kommune.

Det relativt lille antal elever gør det muligt at skabe tætte relationer, kendskab til det enkelte barn og familie samt skabe egne unikke traditioner. Alle voksne kender alle børn. Det tætte, nære forhold gør det lettere at samle skolen om fælles aktiviteter på tværs af klasser og aldersgrupper, f.eks. læsegrupper, idræt, emneuger, fordybelsesuger, ture og lejrskolearrangementer m.m.

På Tikøb Skole er vi meget glade for traditioner, vi har morgensang, en årlig skolekomedie og følger Tikøb bys traditioner. Det giver tryghed og lyst til at deltage aktivt i andre lokale aktiviteter. Skolen danner rammer for mange kulturelle aktiviteter i Tikøb.

Skolens medarbejdergruppe består af ti lærere, en børnehaveklasseleder, seks skolepædagoger samt to pædagogmedhjælpere, hvor der er fokus på fleksibilitet, kompetenceudvikling og det gode samarbejde. Dagligt arbejder vi tæt sammen med SFO, Klub og Dagtilbud, og vi har også det samme værdigrundlag.