SFO og skolestart

For at sikre en god og tryg overgang mellem dagtilbud og skole starter alle børn i et skolestartsforløb i SFOen lige omkring den 1. maj 2018.

Frem til start i 0. klasse i august møder barnet hver dag i SFOen, hvor det lærer de nye kammerater og voksne at kende, bliver fortrolig med skolen og området omkring og i det hele taget forbereder sig på at skulle gå i skole med de særlige læringsaktiviteter, der er planlagt i perioden.