Retningslinje for erstatningsansvar

Når en elev forvolder skade på skolens ting skal der altid være en konkret stillingstagen i hvert tilfælde skadelidte (skolen) skal løfte bevisbyrden og argumentere for at skadevolder (eleven) har foretaget noget uagtsomt.

 

Hvis skaden sker som:

 • Hændeligt uheld eleven opført sig som en fornuftig borger, er eleven ikke
  ansvarlig for det skete og der kan ikke kræves erstatning.
 • Simpel uagtsomt (et øjebliks skødesløshed) er eleven ansvarlig, om der kan
  kræves erstatning se nedenfor
 • Grov uagtsomt (mere uforsigtig end selv skødesløse personer) er eleven
  ansvarlig, om der kan kræves erstatning se nedenfor
 • Forsætlig (med vilje) er eleven ansvarlig, om der kan kræves erstatning se
  nedenfor

 

Hvis eleven er ansvarlig for skaden skal følgende være opfyldt for at få erstatning.

 

 • Kommunen skal have lidt et økonomisk tab og tingen skal tilhøre kommunen
 • Der skal være årsagssammenhæng mellem handling og skade

 

Eleven er herefter erstatningsansvarlig og der kan rejses krav overfor eleven.

Familiens indbo/ansvarsforsikring vil dække skader forvoldt ved simpel og grov uagtsomhed og nogle forsikringer vil også dække forsætlige skade forvoldt af børn under 14/15 år.

 

Nogle forsikringsselskaber kan være behjælpelige med en vurdering af skyldgraden. Når skolen beslutter at rejse et erstatningskrav foreslås det, først sende kravet til eleven evt. kopi til forældrene og med oplysning om, at familiens ansvarsforsikring muligvis dækker. Kravet skal rejses på det fulde beløb inkl. moms.

 

Forældre skal betale for børns skader

Som forældre hæfter I for op til 7.500 kr skader jeres barn måtte lave på skole og inventar, men også på skader på andre elevers eller læreres ting.