Fagfordelingen

Fagfordelingen udarbejdes med fokus på:

  • at faglig undervisning planlægges, gennemføres og evalueres så vidt muligt af uddannede lærere.

  • UUV, motionsbånd og frikvartererne varetages primært af skolepædagogerne, som i samarbejde med deres teams planlægger og evaluerer et pædagogisk læringsforløb med fokus på pædagogisk faglighed – sociale og personlige kompetancer, trivsel og bevægelse.

  • Lektiecafeer/studietid varetages så vidt muligt af uddannede lærere.

  • Kerneteamets lærere bør have flere fag i klassen, især i indskolingen, for at sikre tryghed og stabilitet i klassen. I mellemtrinet tilstræbes det, at det er lærere med linjefag, eller tilsvarende kompetencer, der læser de pågældende fag.

  • Kerneteamet varetager i fællesskab klasselærerfunktionen.