Princip for teamdannelse og fagfordeling

Det er ledelsens ansvar at sammensætte teams og udarbejde en fagfordeling, som sikre kvalificeret undervisning, hvor klassen og den enkelte elevs udvikling kan tilgodeses bedst muligt.

Kerneteams

  • indgår i et professionelt og forpligtende tværfagligt samarbejde om børnenes læring og trivsel.
  • består af 3 medarbejdere: hovedlærerne i dansk og matematik og skolepædagogen.
  • samarbejder og understøtter elevernes og klassens læringsmål og medarbejdernes egen læring
  • skal håndtere særlige udfordringer i og omkring klassen.

Fagfordeling

Fagfordelingen udarbejdes med fokus på:

  • at faglig undervisning planlægges, gennemføres og evalueres så vidt muligt af uddannede lærere.

  • UUV, motionsbånd og frikvartererne varetages primært af skolepædagogerne, som i samarbejde med deres teams planlægger og evaluerer et pædagogisk læringsforløb med fokus på pædagogisk faglighed – sociale og personlige kompetancer, trivsel og bevægelse.

  • Lektiecafeer/studietid varetages så vidt muligt af uddannede lærere.

  • Kerneteamets lærere bør have flere fag i klassen, især i indskolingen, for at sikre tryghed og stabilitet i klassen. I mellemtrinet tilstræbes det, at det er lærere med linjefag, eller tilsvarende kompetencer, der læser de pågældende fag.

  • Kerneteamet varetager i fællesskab klasselærerfunktionen.