Forældremøder

Der afholdes et møde ved skolestart. 

  • Forældremøde 0.klasse: Uge 33/34
  • Forældremøder 1.-3. klasse: Uge 35
  • Forældremøder 4.-6. klasse: Uge 35

Deltagelse: Klassens kærneteam deltager i årets første møde.

Formål: Årets første møde - Præsentation af kærneteam og overordnede mål for klassens arbejde, overordnede aktivitetskalender samt trivselspunkter.