Møder og samtaler

Møder og samtaler er vigtige redskaber i Tikøb Skole, de bruges til at styrke forældresamarbejde.

Forældremøder

Der afholdes et møde ved skolestart. 

  • Forældremøde 0.klasse: Uge 33/34
  • Forældremøder 1.-3. klasse: Uge 35-36
  • Forældremøder 4.-6. klasse: Uge 35-36

Deltagelse: Klassens kærneteam deltager i årets første møde.

Formål: Årets første møde - Præsentation af kærneteam og overordnede mål for klassens arbejde, overordnede aktivitetskalender samt trivselspunkter.

skole-hjem-samtaler

Skole-hjem-samtaler afholdes som følgende:

  • Skolehjemsamtaler i 0.kl. afholdes i efterår og i forår
  • Skolehjemsamtaler 1.-3. klasse: Uge 3-4-5
  • Skolehjemsamtaler 4.-6. klasse: Uge 3-4-5

Deltagelse: Kærneteam.

Formål: Dialog om elevplan – med fokus på elevens faglige mål og trivsel.

Samtaler mellem skole og hjem i øvrigt aftales efter behov.

Forældre bestyrelse

Tikøb Dagtilbud og Skole har fælles forældre bestyrelse. 

Læs mere om forældre bestyrelse