Teamdannelse og fagfordeling

Det er ledelsens ansvar at sammensætte teams og udarbejde en fagfordeling, som sikre kvalificeret undervisning, hvor klassen og den enkelte elevs udvikling kan tilgodeses bedst muligt.

  • Indgår i et professionelt og forpligtende tværfagligt samarbejde om børnenes læring og trivsel
  • Består af 3 medarbejdere: Hoved lærerne i dansk og matematik og skolepædagogen
  • Samarbejder og understøtter elevernes og klassens læringsmål og medarbejdernes egen læring
  • Skal håndtere særlige udfordringer i og omkring klassen

Fagfordelingen udarbejdes med fokus på:

  • At faglig undervisning planlægges, gennemføres og evalueres så vidt muligt af uddannede lærere
  • UUV, motionsbånd og frikvartererne varetages primært af skolepædagogerne, som i samarbejde med deres teams planlægger og evaluerer et pædagogisk læringsforløb med fokus på pædagogisk faglighed – sociale og personlige kompetencer, trivsel og bevægelse
  • Lektiecafeer/studietid varetages så vidt muligt af uddannede lærere
  • Kerneteamets lærere bør have flere fag i klassen, især i indskolingen, for at sikre tryghed og stabilitet i klassen. I mellemtrinet tilstræbes det, at det er lærere med linjefag, eller tilsvarende kompetencer, der læser de pågældende fag
  • Kerneteamet varetager i fællesskab klasselærerfunktionen