Møder og samtaler

Der afholdes et møde ved skolestart. 

  • Forældremøde 0. klasse: Uge 33/34
  • Forældremøder 1.-3. klasse: Uge 35/36
  • Forældremøder 4.-6. klasse: Uge 35/36

Deltagelse

Klassens kerneteam deltager i årets første møde.

Formål

Årets første møde: Præsentation af kerneteam og overordnede mål for klassens arbejde, overordnede aktivitetskalender samt trivselspunkter.

Læs mere om kerneteamet

Skole-hjem-samtaler afholdes som følgende:

  • Skolehjemsamtaler i 0. klasse afholdes i efterår og i forår
  • Skolehjemsamtaler 1.-3. klasse: Uge 3/4/5
  • Skolehjemsamtaler 4.-6. klasse: Uge 3/4/5

Deltagelse

Kerneteam.

Formål

Dialog om elevplan – med fokus på elevens faglige mål og trivsel.

Samtaler mellem skole og hjem i øvrigt aftales efter behov.

Læs mere om kerneteamet