På Tikøb Skole forventer vi af forældrene:

  • at I sørger for at jeres barn er læringsparat – at barnet kommer til tiden og er velforberedte; dvs. har lavet deres hjemmearbejde, er udhvilede, har spist morgenmad, har madpakke og frugt med, medbringer opladt computer, oplader, fyldt penalhus og relevante bøger.
  • At I støtter op om almindelig god omgangstone og opførsel.
  • At I bakker positivt op om jeres barns skolegang og læring bl.a. ved lektiehjælp, daglig 20 min læsning.
  • At I deltager aktivt i forældremøder, skole-hjem samtaler og andre arrangementer i klassen.
  • At I læser dagligt informationer fra skolen fx skole intra, ugeplaner m.m.
  • At I giver skolen / klasseteamet besked hvis barnet er syg eller fraværende fra skolen.
  • At I indgår i en konstruktiv dialog med skolen.
  • At I ikke giver udtryk for evt. utilfredshed med læreren eller skolen over for jeres barn, men i stedet henvender jer til lærer eller ledelse så hurtigt som muligt.
  • At I henvender jer hurtigt og direkte i tilfælde af problemer i skolen eller hjemme, fx når der indtræffer begivenheder, der kan have betydning for jeres barns trivsel, såsom skilsmisse, dødsfald etc.