Elever og forældre kan forvente

  • At vi møder jer åbent og imødekommende.
  • At vi arbejder fagligt og professionelt.
  • At vi er rollemodeller for jeres børn.
  • At vi tilrettelægger engagerende og afvekslende undervisningsforløb.
  • At vi sikrer faglige udfordringer til alle.
  • At vi sørger for et godt og trygt miljø i klassen baseret på ligeværd.
  • At vi går aktivt ind i løsning af problemerne i tilfælde af mobning.
  • At vi orienterer jer løbende, om hvad der sker i klassen både fagligt og socialt.
  • At vi giver jer hurtigt besked i tilfælde af problemer vedr. det enkelte barn.
  • At vi skaber en anerkendende relation mellem elev og lærer.