Varieret skoledag

Vi har valgt at ligge faglige lektioner om morgen, hvor man er mere læringsparat. De kreative fag ligger derfor i eftermiddagstimerne.

For at sikre en varieret skoledag med tilpassende variationer imellem fagundervisning og bevægelse, har vi på vores skole i samarbejdet med elevråd og skolebestyrelse besluttet at bygge dagligdag anderledes og ikke i den traditionelle forstand.

Vi starter dagen med studietid/fordybelses tid som fortsætter med to faglige lektioner. Denne blok (kl. 8.00-10.00) giver både eleverne og lærerne mulighed for at skabe en varieret læringsmiljø i klassen, hvor alle kan være med.

Efter 15 min pause, starter vi en ny blok (kl. 10.15-11.45) med to faglektioner.

Kl. 11.45-12.45 er der spisning, pause, bevægelse. Som noget nyt har vi i år igangsat par planlagte aktiviteter i pausen, hvor eleverne kan selv melde sig til og deltage. Disse aktiviteter er styret af pædagogerne fra SFO og Klub.

Kl.12.45 har vi igen en faglektion i indskolingen og fagblokke i melletrinnet.

Sådan ser vores dagligdag ud:

Kl. 08.00-08.30: Studietid

Kl. 08.30-10.00: Faglektioner (To stk. af 45 min. varighed)

Kl. 10.00-10.15: Pause

Kl. 10.15-11.45: Faglektioner (To stk. af 45 min. varighed)

Kl. 11.45-12.45: Spise/lege/DGI (Bevægelse)

Kl. 12.45-13.30: Lektion

Kl. 13.35-14.20:Lektion på mellemtrin

Matrikelsekretær Søs Pedersen
Telefon: 49 28 41 42
Mail: spe37@helsingor.dk

 

Matrikelleder Atija Brackovic
Telefon: 25 31 11 79
Mail: abr38@helsingor.dk