Varieret skoledag

Vi har valgt at ligge faglige lektioner om morgen, hvor man er mere læringsparat. De kreative fag ligger derfor i eftermiddagstimerne.

For at sikre en varieret skoledag med tilpassende variationer imellem fagundervisning og bevægelse, har vi på vores skole i samarbejdet med elevråd og skolebestyrelse besluttet at bygge dagligdag anderledes og ikke i den traditionelle forstand.

Vi starter dagen med studietid/fordybelses tid som fortsætter med to faglige lektioner. Denne blok (kl. 8.00-10.00) giver både eleverne og lærerne mulighed for at skabe en varieret læringsmiljø i klassen, hvor alle kan være med.

Efter 15 min. pause, starter vi en ny blok (kl. 10.15-11.45) med to faglektioner.

Kl. 11.45-12.45 er der spisning, pause, bevægelse. Som noget nyt har vi i år igangsat par planlagte aktiviteter i pausen, hvor eleverne kan selv melde sig til og deltage. Disse aktiviteter er styret af pædagogerne fra SFO og Klub.

Kl. 12.45 har vi igen en faglektion i indskolingen og fagblokke i melletrinnet.

 

Sådan ser vores dagligdag ud: