Forventninger

Vi forventer at alle passer rigtig godt på vores skole og hinanden. Både børn og voksne skal behandler hinanden anerkendende og med respekt.

Elever kan forvente af Tikøb Skole:

 • møder jer åbent og imødekommende.

 • arbejder fagligt og professionelt.

 • er lyttende, anerkendende og tydelige i vores kommunikation.

 • er rollemodeller for jer.

 • tilrettelægger engagerende og afvekslende undervisningsforløb.

 • sikrer faglige udfordringer til alle.

 • sørger for et godt og trygt miljø i klassen baseret på ligeværd.

 • går aktivt ind i løsning af problemerne i tilfælde af mobning.

 • orienterer jer løbende, om hvad der sker i klassen både fagligt og socialt.

 • giver jer hurtigt besked i tilfælde af problemer vedr. det enkelte barn.

 • skaber en anerkendende relation mellem elev og lærer. 

På Tikøb Skole forventer vi af eleverne:

 • retter sig efter de voksnes anvisninger – også selvom eleven ikke er enig.

 • taler pænt til alle på skolen. Grimt sprogbrug accepteres ikke.

 • ikke under nogen form medvirker til mobning, men åbent inviterer alle deres kammerater til at være en del af fællesskabet.

 • passer på skolens bygninger og inventar.

 • kommer til tiden og er velforberedte; dvs. har lavet deres hjemmearbejde, er udhvilede, har spist morgenmad, har madpakke og frugt med, medbringer opladt computer, oplader, fyldt penalhus og relevante bøger.

 • udviser en adfærd i og udenfor timerne, der ikke er forstyrrende for andre. 

Matrikelsekretær Søs Pedersen
Telefon: 49 28 41 42
Mail: spe37@helsingor.dk

 

Matrikelleder Atija Brackovic
Telefon: 25 31 11 79
Mail: abr38@helsingor.dk