Forventninger

 • Vi møder jer åbent og imødekommende
 • Vi arbejder fagligt og professionelt
 • Vi er lyttende, anerkendende og tydelige i vores kommunikation
 • Vi er rollemodeller for jer
 • Vi tilrettelægger engagerende og afvekslende undervisningsforløb
 • Vi sikrer faglige udfordringer til alle
 • Vi sørger for et godt og trygt miljø i klassen baseret på ligeværd
 • Vi går aktivt ind i løsning af problemerne i tilfælde af mobning
 • Vi orienterer jer løbende, om hvad der sker i klassen både fagligt og socialt
 • Vi giver jer hurtigt besked i tilfælde af problemer vedr. det enkelte barn
 • Vi skaber en anerkendende relation mellem elev og lærer
 • I retter jer efter de voksnes anvisninger – også selvom eleven ikke er enig.
 • I taler pænt til alle på skolen. Grimt sprogbrug accepteres ikke.
 • I, ikke under nogen form, medvirker til mobning, men åbent inviterer alle deres kammerater til at være en del af fællesskabet
 • I passer på skolens bygninger og inventar
 • I kommer til tiden og er velforberedte, dvs. har lavet deres hjemmearbejde, er udhvilede, har spist morgenmad, har madpakke og frugt med, medbringer opladt computer, oplader, fyldt penalhus og relevante bøger
 • I udviser en adfærd i og udenfor timerne, der ikke er forstyrrende for andre