Mandag-torsdag

Morgen: Kl. 6.30-8-00
Eftermiddag: Kl. 13.30-17.00

Fredag

Morgen: Kl. 6.30-8.00
Eftermiddag: Kl. 13.30-16.30

I skoleferier

Kl. 06.30-17.00 (Fredag 06.30-16.30).

Morgenåbning

kl. 06.30 til når børnene møder i skole.

Vores morgenåbningstilbud starter kl. 6.30, hvor børnene kan få morgenmad, lege, spille eller tegne, inden de sendes i skole.

I skoleferierne arbejder vi ofte sammen med Klubben, så vi kan finde på at flytte vores aktiviteter.

Når børnene kommer fra skole, skal de altid krydse sig ind digitalt, og når de skal hjem skal de sige farvel til krydseren, og krydse sig ud digitalt.

Det er vigtigt, at børnene siger farvel til krydseren, fordi vedkommende hele tiden skal holde styr på, hvem der er her.

Vi vil gerne bede jer om at melde i komme-gå modulet på AULA, når jeres børn er syge eller holder fri.

I kan ringe til os på telefon eller sende en SMS. 

Ring til 49 28 11 81

Hangaren ligger i midten af skolegården og har 0. og 1. klasse øverst og nederst har vi SFO for 0.-3. klasse. Her har børnene gode muligheder, for at de kan lege på kryds og tværs af klassetrinene.

Huset består af et stort rum, opdelt i forskellige funktioner. Børnene kan selv bestemme, hvor de vil være, og om de vil arbejde i et af vores værksteder eller lege ude.

Vi har ikke noget hegn omkring SFO'ens udendørs arealer. Men vi har regler om, hvor børnene må færdes. Jo ældre børnene er, des mere bevægelsesfrihed har de.

Vi deler legeplads med skolen og den ligger lige uden for Hangaren, og den bruger vi rigtig meget. Børnene har på særlige tidspunkter mulighed for at lege i hallen.

Børnene melder selv ind i komme-gå modulet på skærmen, hvor de leger, så forældre og personale ved hvor de er.