Usynlige grænser

Vi har ikke noget hegn omkring Fælleshusets udendørs arealer. Men vi har regler om, hvor de forskellige klassetrin må færdes. Jo ældre børnene er, des mere bevægelsesfrihed har de. Se evt. oversigten ved GPS-billederne.

Vores legeplads ligger lige uden for huset og i forbindelse med Tikøbs idrætsbaner, som vi bruger rigtig meget.

Børnene har på særlige tidspunkter mulighed for at lege i den nederste skolegård og på børnehavens legeplads.