SFO'ens årshjul

Årshjulet danner grundlag for de temaer og aktiviteter, vi laver med børnene i løbet af et år.