SFO

Børneliv

De kreative processer i Tikøb SFO

I fælleshuset har vi store traditioner for at producere og udvikle i samarbejde med børnene. Vi lader børnenes fantasi udfolde sig, og støtter og guider dem igennem processer, bl.a. ved kreativt arbejde. Til dette har vi et kreativt værksted, hvor der bliver syet, malet, tegnet, lavet perler etc. samt et træværksted, hvor der bliver hamret, savet, boret og målt. Vi er ikke store fans af ”i forvejen eksisterende” skabeloner, men lader hellere børnenes egne idéer, blive deres egne skabeloner. Derigennem udvikler børnene deres egen fantasi og får øjnene op for at deres egne idéer kan blive til et fysisk produkt.

 

Venskaber er betydningsfulde for børn og voksne 

Børnekulturen i Tikøb er noget helt unikt. Da vi, som bekendt, er et meget lille sted med få børn, bliver der dannet et helt specielt sammenhold i børnegruppen, som man sjældent finder andre steder. De fleste børn kender hinanden, og leger sammen hjemme på vejen. Dette gør at man finder en helt særlig omsorg, børnene imellem, og vi voksne gør vores til at bevare dette. Vi giver plads til børnenes individuelle diskussioner og træner konfliktløsning ved at lede og guide dem, således at alle (så vidt muligt) bliver tilfredse med udfaldet. Er der børn der har behov for plads, redskaber eller andet til en leg, gør vi vores bedste for at børnene får mulighederne til dette. Man finder derigennem lege i Tikøb Familiehus der skaber god stemning og dynamik i børnegruppen, hvor der er plads til uendeligt mange aktiviteter, spontane som planlagte. 

 

Spil og hygge i Tikøb SFO

Vi bruger generelt meget tid på spil i det daglige. Er vejret til det, laver vi udendørs spil. Men på de kolde og våde dage er cafékøkkenet et attraktivt sted at opholde sig og spille brætspil og computerspil. Vi har bl.a. den årlige skakdag, som foregår i skolen. I forbindelse med denne dag bliver der spillet og trænet meget skak i SFO’en således at børnene er klar til skakdagen. Derudover køber vi jævnligt nye spil hjem så børnene har noget nyt at gå i gang med, og sætte sig ind i.

Skolebørnene har deres egne computere som også bliver brugt til at spille på. Vi har dog sat en grænse for (15.30), hvornår computerne må blive hevet frem sådan at børnene også får luftet hjernen en smule. Ved at lade børnene spille computer sammen åbner det op for nye grupperinger og relationer i børnegruppen.

 

Leg og udvikling 

Byen Tikøb er bygget op omkring dette lille dejlige ord. Hele året rundt forefindes arrangementer for Tikøbs befolkning der involverer leg og relationer. Og dette gør vi i Tikøb Familiehus vores bedste for at bevare. Der er skabt en børnekultur i byen og familiehuset der i høj grad indebærer omsorg, ansvar og respekt for hinanden og vores forskelligheder. Man mærker tydeligt en glad og positiv gruppedynamik når man træder ind i huset, hvor alle børn hurtigt føler sig velkomne og deltager på lige fod med de andre børn. 

 

Bevægelse og motion for Tikøbs børn 

I det daglige er bevægelse blevet en større del af børnenes liv. Vi sørger dagligt for at skabe rammerne for, at børnene kan få bevæget deres unge kroppe. Dette gør vi bl.a. ved at spille rundbold, fodbold, stikbold, løbe på løbehjul osv. på vores udearealer. Da vi deler udeareal med Tikøb Idrætsforening har vi i det daglige hele fodboldbanen og boltre os på, hvilket gør at det kun er fantasien der sætter grænser for, hvor meget vi kan bevæge os. Er vejret ikke til at hoppe rundt ude på en græsplæne er vi så heldige at have hallen til rådighed, hver eftermiddag. I hallen opstilles aktiviteter som forhindringsbaner, ”capture the flag”, boldspil og derudover, hvad børnene har lyst til at lave på dagen. 

 

Eftermiddagsmad i Tikøb SFO 

Der er dagligt mulighed for at få et lille måltid eftermiddagsmad i SFO’en. De mest typiske retter vi byder på er hjemmelavet suppe, nybagte boller, frugt, lun leverpostej og hjemmelavet koldskål med cornflakes. Vi har erfaret at børnene er meget glade for madordningen og forsøger derfor dagligt at gøre det til et lækkert og gedigent måltid, så børnene kan klare sig gennem dagen. Både sommer og vinter laver vi også bål udenfor, hvor der oftest er mulighed for at bage sit eget snobrød. Vi arbejder dagligt på at få børnene til at være en del af madlavningen således at de får ejerskab over aktiviteten. Dette kan være at skrælle gulerødder, skære agurker, ælte bolledej, blande koldskål, ordne frugt osv. Børnene bliver udfordret i forhold til deres alderstrin og skaber derfor deres egne succeser under processen.

 

Aktive børn i Tikøb SFO 

Hele matriklen er på nuværende tidspunkt i gang med at blive certificeret DGI-institution. Dette gør, naturligvis, at et af vores store fokuspunkter er leg og bevægelse. Vi stiller dagligt redskaber og plads til rådighed for, at børnene kan udfolde sig fysisk. Bl.a. bruger vi den store fodboldbane til at udfordre os selv fysisk, samt klatre i træer, på legestativ, diverse spil på multibanen og at give den fuld gas i hallen. Vi har prioriteret at der dagligt er minimum én voksen til at opstille og igangsætte fysisk udfordrende aktiviteter for børnene.

 

Bål, mad og hygge

I Tikøb Familiehus er vi gode til at ”hygge”. Vores erfaringer fortæller os, at det er i hyggen den gode relation opstår. Et fælles knudepunkt, som et bål, er derfor den oplagte mulighed for at komme i kontakt med børnene og høre, hvad der rører sig i deres liv. Vi bruger bål som et redskab til mange forskellige aspekter. Et aspekt er hyggen, et andet er at lave mad og drikke over bålet såsom hotdogs, suppe, snobrød og the. Med dette arbejder vi på at børnene udvikler færdigheder i forhold til, hvordan man opfører sig omkring et bål samt at få udvidet deres madkundskaber. Det, at bygge et bål op fra bunden, er også et aspekt vi lægger stor vægt på således at børnene bliver bekendte og fortrolige med ild og dets færdigheder.

Pædagogik

Vi tager udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og indretter årligt vores årshjul ud fra disse.

De pædagogiske læreplaner indebærer: personlige kompetencer, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.

De pædagogiske læreplaner

Vi mener, at det er vigtigt for børnene at have noget fritid og medbestemmelse over deres egen dag. Derfor planlægger vi dagene således at børnene får tilbudet om at deltage i voksenstyrede aktiviteter, men er deres ønske at sidde og slappe af, lege egne lege eller en tredje ting giver vi også rig mulighed for dette. Vi fokuserer på børnenes trivsel, udvikling og bevægelse - i kraft af at vi er en DGI-matrikel.

Traditioner og højtider

Tikøb er generelt et meget traditionsbundet samfund der lægger vægt på en god kombination af gamle og nye værdier. Vi samarbejder med lokalsamfundet, heri bl.a. Idrætsforeningen og Kirken.

Som matrikel afholder vi hvert år vores Julefest, hvor både daginstitution, skole, SFO og Klub deltager. Vi samarbejder med skolen i forhold til at afholde vores årlige Fastelavn samt Skolefest. Som SFO er der årligt Halloween-arrangement, 3. klasses afslutningsfest og afslutningsmiddag i Mini-SFO'en.

Praktisk info

Vores åbningstider

Mandag-torsdag kl. 13.30-17.00 (Fredag 13.30-16.30)

I skoleferier kl. 06.30-17.00 (Fredag 06.30-16.30)

Morgenåbning kl. 06.30- når børnene møder i skole.

Vores morgenåbningstilbud starter i Familiehuset (vores børnehave afd.) kl. 6.30, men kl. 7.00 går vi i Fælleshuset, hvor børnene kan få morgenmad, lege, spille eller tegne, inden de sendes i skole.

I skoleferierne arbejder vi ofte sammen med børnehave og klub, så vi kan finde på at flytte vores aktiviteter til disse afdelinger. 

 

Ind- og udkrydsning

Når børnene kommer fra skole, skal de altid krydse sig ind digitalt, og når de skal hjem skal de sige farvel til køkkenvagten, og krydse sig ud digitalt. Det er vigtigt, at børnene siger farvel til køkkenvagten, fordi køkkenvagten hele tiden skal holde styr på, hvem der er her.

Hvis jeres barn har det dårligt eller er kommet til skade, kontakter køkkenvagten jer under mottoet: ”Hellere ringe en gang for meget, end en gang for lidt”

Vi vil gerne bede jer om at melde til os, når jeres børn er syge eller holder fri.

I kan ringe til os på begge telefoner 49 28 11 81 eller send en SMS. I kan også give besked til køkkenvagten om morgenen. Det sparer personalet i SFOen for en masse tid og besvær med at skulle lede efter barnet!

 

Morgenmad

Børnene er altid velkomne i børnehaven til morgenmad fra kl. 6.30-7.00 eller i SFO'en fra kl. 7.00-7.45, hvor der er brød, cornflakes, havregryn, mælk og vand.

 

Fælleshuset

Fælleshuset er Tikøb Familiehus’ SFO-afdeling. Vi har børn fra 0-3. kl., og har gode muligheder, for at børnene kan lege på kryds og tværs af klassetrinene.

Vores hus består af funktionsopdelte rum, dvs. at børnene selv kan bestemme, hvor de vil være inden for grænserne, og om de vil arbejde i et af vores værksteder eller lege ude.

 

Usynlige grænser

Vi har ikke noget hegn omkring Fælleshusets udendørs arealer. Men vi har regler om, hvor de forskellige klassetrin må færdes. Jo ældre børnene er, des mere bevægelsesfrihed har de.

Vores legeplads ligger lige uden for huset og i forbindelse med Tikøbs idrætsbaner, som vi bruger rigtig meget.

Børnene har på særlige tidspunkter mulighed for at lege på børnehavens legeplads.

 

Fødselsdage

Normalt holder barnet fødselsdag i skolen for sin egen klasse, og så er det op til den enkelte familie, hvordan de vil fejre dagen privat med kammeraterne.

 

Personale i SFO

Karin Starberg Afdelingsleder

Karen Møller  Pædagog

Sofie A Falster  Pædagog

Sabrina Fischer Pædagog 

Lisbeth Madsen Medhjælper

Jon Thomsen Medhjælper 

Ole Petersen Medhjælper