Aktiviteter i Tikøb Klub

I klubben bevæger børn sig meget. Dette styrker motorik, koncentrationsevne og relationer. Personalet arbejder for at styrke den aktive hverdag i klubben.


Vores hus (Hangaren) er bygget til, at man kan udfolde sig med mange udendørs redskaber såsom rulleskøjter, skateboard og løbehjul. Disse redskaber findes i klubben, men det er også tilladt at medbringe disse redskaber hjemmefra.

Brug af hal og udendørsbaner

Derudover har vi hallen overfor os, som vi deler med skolen, TIF, børnehaven og SFO'en, så det er på bestemte tidspunkter vi har denne. Endvidere har vi banen, nede ved SFO'en hvor vi kan spille fodbold, rundbold, sneboldkamp, vandkamp osv. Vi har også skoven tæt på, dog kommer denne mest i brug ved klubaftner.

Spil

I klubben er der tilbud til forskellige spillekonsoller. Der er ikke nogen fast plan på hvor længe man må spille, da vi gerne vil have at børnene skal kunne finde ud af dette selv imellem hinanden. De er gode til at forhandle om deres spilletider, og de voksne er tit klar over om det er de samme der sidder hele dagen, hvortil vi appellerer til en lille lufter i skolegården eller på banen.

Kreative aktiviteter

Vi har mulighed for at bruge SFO'ens træværksted. Fx når den gamle radio eller Playstation ikke virker mere, og vi skiller den ad for at se om vi selv kan lave det igen. Vi er meget kreative på børnenes niveau. Børnene har evnen til at skabe, og dette skaber udvikling. Vi mener, at kreativiteten både kan komme til udtryk i produkter men bestemt også i selve processen.   

Der er masser plads til at kreative fantasier. Ideer kommer på tegnebrættet når der males, klippes, klistres, sys med mere - I klubben findes mange materialer som børnene gerne må tage selv. Vi har også de lidt dyrere materialer på vores depot, som gerne må bruges, men her skal børnene først fortælle deres ideer før de kommer i brug. Vi producerer også våben til Warhammer, til stor glæde for dreng og piger.

Klubaftener og betaling med klippekort

Der afholdes med jævne mellemrum klubaftener med forskellige aktiviteter. 

Det koster noget at deltage til klubaften, da der er varmt mad, og vi tit er på ture. Derfor skal alle børn have sig et klippekort. Man betaler selv, hvad man vil betale ind på det. Dog kan prisen på klubaften variere, da det afhænger af hvad aktiviteten er. Derfor skriver vi altid på facebook, hvad prisen vil være for den efterfølgende klubaften. Husk, at indbetale dette til en voksen.

Der kan forekomme aflysninger af klubaftner pga. kursus, dette bliver selvfølgelig meldt ud i god tid. Der er IKKE klubaftner i skoleferierne.

Fester

Klubben afholder tema fester et par gange om året. Dette kan fx være til Halloween, Fastelavn osv.

Festerne vil blive annonceret på facebook.

Klubbens åbningstider

Mandag: Kl. 14.30-17.00
Tirsdag: Kl. 14.30-19.00
Onsdag: Kl. 14.30-20.00
Torsdag: Kl. 14.30-17.00
Fredag: Kl. 13.40-16.00

Kontakt os

Præstegårdsvej 19A
3080, Tikøb

 

Telefon
SFO: 49 28 11 81
Klub: 49 28 11 79

 

Lederen
Telefon: 25 31 11 79
Mail: abr38@helsingor.dk