Vision

Læring i bevægelse

Vores vision har to sider.

Vi vil udvikle læringsformer, der sætter vores børn i stand til at møde fremtidens krav i uddannelse og job og arbejder aktivt for at bevægelse indgår som en væsentlig og motiverende del af vores læringsmiljøer.