Tydelighed

Alle har brug for tydelighed og Tydelighed er med til at skabe klar struktur, forventning og retning.

  • Vi er tydelige i vores handlinger og som rollemodeller. Tydelige voksne skaber tydelig struktur, rammer og mål for læringsmiljøer og dermed for det enkeltes barn læring.

  • Vi er tydelige i de krav vi stiller til hinanden, til børn og til forældre.