Relationer

Vi har unikke fællesskaber og sammenhold fra vugge til 6.klasse, der er med til at skabe betydningsfulde relationer.

  • Vi skaber stærke og sunde relationer mellem børn, voksne og lokalsamfund.

  • Vi er nærværende og omsorgsfulde, så barnet knytter sig til voksne og opbygger tillid. Tillid skaber mulighed for at danne sociale relationer og venskaber med andre, som giver et sundt selvværd.

  • Læring sker i høj grad i samspil med andre mennesker.