Værdier

Til at hjælpe os med at holde retningen i dagligdagen, arbejder vi ud fra fire grundværdier, som definerer den måde vi arbejder på og opnår vores resultat

Til at hjælpe os med at holde retningen i dagligdagen, arbejder vi ud fra fire grundværdier, som definerer den måde vi arbejder på og opnår vores resultater. 

For at nå vores vision har vi aftalt en række adfærdsformer i vores arbejdsliv – vi kalder dem for vores grundværdier:

Tydelighed, Relationer, nYsgerrighed, Glade = TRYG

 

Tydelighed

Alle har brug for tydelighed og Tydelighed er med til at skabe klar struktur, forventning og retning.

  • Vi er tydelige i vores handlinger og som rollemodeller. Tydelige voksne skaber tydelig struktur, rammer og mål for læringsmiljøer og dermed for det enkeltes barn læring.

  • Vi er tydelige i de krav vi stiller til hinanden, til børn og til forældre.

Relationer

Vi har unikke fællesskaber og sammenhold fra vugge til 6.klasse, der er med til at skabe betydningsfulde relationer.

  • Vi skaber stærke og sunde relationer mellem børn, voksne og lokalsamfund.

  • Vi er nærværende og omsorgsfulde, så barnet knytter sig til voksne og opbygger tillid. Tillid skaber mulighed for at danne sociale relationer og venskaber med andre, som giver et sundt selvværd.

  • Læring sker i høj grad i samspil med andre mennesker.

Nysgerrighed

  • Ved at være nysgerrige og åbne for indtryk, skaber vi tryghed og forståelse for en omverden i forandring.

  • Nysgerrighed og kreativitet er vigtige ingredienser for at lære barnet at udforske dets omverden.

 

 

Glæde

Glæde børn og voksne, er børn og voksne i trivsel.

  • Glæde ved at lave noget sjovt og inspirerende øger motivation til læring og arbejdsglæde hos børn og voksne.

  • Glæde børn som har opbygget tillid til sig selv og sin omverden, og som har nogle betydningsfylde relationer/venskaber er også dem der trives.