Trivselsregler

Vi skal give plads til alle, så de kan udvikle sig bedst muligt.

Derfor

  • taler vi pænt til hinanden
  • lytter, når andre taler.
  • respekterer vi, at vi er forskellige.
  • siger vi ”Ja” med glæde til samvær og leg.

Trivselsreglerne skal følges op af aktiviteter i løbet af skoleåret, hvor trivsel er i fokus.