Mobning

Er når en person gentagne gange, over en periode, bliver udsat for negative handlinger af en eller flere personer. Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at være.

Negative handlinger kan fx være:

  • Handlinger uden ord - ignorere en person, brug af grimasser og afvisende kropssprog.

  • Latterliggørelse af andre, brug af øgenavne og nedgørende sprog.

  • Ved verbal eller fysisk magt at få en anden til at gøre ting, som han/hun ikke ønsker.

  • Manglende respekt for andres grænser, når der bliver sagt nej.

  • Sårende, nedgørende SMS, udlægning af billeder/video.

  • Billeder og personrettet beskeder lagt på nettet med det formål at nedgøre og ydmyge andre.

  • Nedgørende sprog på de sociale medier fx Facebook, Snapchat, Instagram eller YouTube.

§264a. Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.