Mobbe-handleplan

Trin 1

Når klassens team er sikker på, at der er tale om mobning af en elev, skal enten klasselæreren eller klassepædagogen tage en personlig samtale med den, der mobber, og klart markere skolens holdning.

Derefter skal samme tage en samtale, hvor både mobbere og den mobbede part deltager. Erfaringer viser, at det er givende at sætte de to parter sammen.

Klasseteamet skal tage mobberiet op i klassen, hvor klassens daglige liv og omgangsform gennemgås på et mere generelt plan.

Trin 2

Teamet informerer mobberens forældre og den mobbede parts forældre, som herefter er aktive parter.

Trin 3

Klasselæreren informerer skolens ledelse.

Trin 4

Hvis mobberiet forsætter gennemføres en samtale med forældrene til mobberen og ofret.

Mødet foregår på skolen og indkaldes af skolelederen, som også deltager i mødet.

Trin 5

Hvis mobberiet fortsætter, følger skolelederen op på sagen med henblik på igangsættelse af særlig indsats over for den mobbende og/eller den mobbede part, alt efter hvad der vurderes som mest relevant.