Medlemmer og kontakt

Formand og næstformand

Formand

Næsteformand

Medlemmerne

Jesper Stibolt

Ulla Twede

Marianne Specht

Bodil Olesen

Suppleanter