Forældrebestyrelsen

Du er altid velkommen til at kontakte formand Peter H. Loff, eller kontaktpersonen for dit barns klassetrin, og høre mere om fællesbestyrelsens arbejde.

Tikøb Dagtilbud og Skole har en fællesbestyrelse, som både dækker skolen, børnehaven, vuggestuen, SFO’en og klubben. Bestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 3 medarbejdervalgte repræsentanter samt en repræsentanter for lokalsamfundet og en politikker, ligesom ledelsen deltager på bestyrelsens møder. Der afholdes bestyrelsesmøder hver måned bortset fra i december og juli måned.