Inklusionsværdier i Helsingør Kommune

Alle børn og unge har ret til at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrag til at have udbytte af de fællesskaber, som de indgår i. 

Kommunens professionelle tager ansvar og møder alle børn og unge inkluderende, og tager udgangspunkt i de kompetencer børn og unge har.

De inkluderende fællesskaber er børn og unges "øve plads" for deres videre liv i de inkluderende samfund.