Fællesskabet i hverdag

Tikøb Dagtilbud og Skole er en organisation bestået af vuggestue, børnehave, skole, sfo og klub. Vi har fælles forældre bestyrelse og fælles værdiggrundlag.